Transfer to the sanatorium of the Republic of Belarus

Sanatoriums of the Republic of Belarus

Hotel Price in BYR Price in $
BREST Region
Alesia 228 110
HRODNA Region
Alfa Radon 145 70
Ozornyy 196 95
Radon 145 70
VITEBSK Region
Borovoe 89 43
Lesnoye 89 43
MOGILEV region
Sosny 162 79
HOMEL region
Ptich' 221 107
MINSK region
Belaya Rus' 109 53
Narochanskiy bereg 109 53
Naroch 109 53
Priozernyy 109 53
Sosny 107 52
Sputnik 105 51
Yunost' 43 21Book online